Dersler

Yüksek Lisans Programı Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

Türü

Dönemi

PYY502/E

Yönetim ve Organizasyon
Management and Organization

Zorunlu

Güz

PYY504/E

İnşaat Yönetimi Ekonomisi
Managerial Economics for Construction

Zorunlu

Güz

PYY505/E

Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
Introduction to Project and Construction Management

Zorunlu

Güz

PYY507/E

Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management

Zorunlu

Bahar

PYY516/E

Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
Planning and Programming of Construction Projects

Zorunlu

Bahar

PYY526/E

Kritik Analitik Düşünme ve Yazma
Critical Analytical Thinking and Writing

Zorunlu

Güz

PYY596/E

Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
Scientific Research, Ethic and Seminar

Zorunlu

Güz/Bahar

PYY597/E

Uzmanlık Alan Dersi
Specialization Field Course

Zorunlu

Güz/Bahar

PYY YLT

Tez Çalışması

Zorunlu

Güz/Bahar

PYY508/E

Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
Quality Management in Design and Construction

Seçmeli

Güz

PYY509/E

İnşaat Firmaları Yönetimi
Construction Firms Management

Seçmeli

Güz

PYY511/E

Yapımda Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları
Information Technology Applications in Construction

Seçmeli

Güz

PYY514/E

Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
International Construction Projects Management

Seçmeli

Bahar

PYY518/E

Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Yönetimi
Organizational Behaviour and Human Relations Management

Seçmeli

Bahar

PYY520/E

Yapımda Maliyet Yönetimi
Cost Management in Construction

Seçmeli

Bahar

PYY522/E

Proje ve Yapım Yönetim için Pazarlama
Marketing for Project and Construction Management

Seçmeli

Bahar

PYY523/E

İnşaat Firmalarında Stratejik Yönetim
Strategic Management in Construction Companies

Seçmeli

Güz

PYY524/E

Sürdürülebilir İnşaat Projeleri için Proje Yönetimi
Project Management for Sustainable Construction Projects

Seçmeli

Güz/Bahar

PYY525/E

Proje ve Yapım Yönetiminde Özel Konular
Special Topics in Project and Construction Management

Seçmeli

Güz/Bahar

PYY527/E

Yapım Projelerinde Sözleşme Yönetimi
Contract Management in Construction Projects

Seçmeli

Güz

PYY528/E

Yapım Yönetiminde Bina Enformasyonu Modellemesi
Building Information Modeling in Construction Management

Seçmeli

Bahar

 

Doktora Programı Dersleri

Ders Kodu

Ders Adı

Dönemi

PYY601/E

Yapımda İleri Araştırma Yöntemleri

Advanced Research Methods in Construction

Bahar

PYY 603/E

Yapımda Çatışma Yönetimi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Conflict Management and Dispute Resolution in Construction

Güz

 PYY 607/E

Risk Yönetimi 

Risk Management 

Güz

PYY 610/E

Yapım Projelerinin Yönetiminde Enformasyon Sistemleri

Information Systems in Construction Projects Management

Bahar

PYY 612/E

İnşaat Proje Yönetiminde Yalınlık ve Çeviklik

Leagility in Construction Project Management

Bahar

PYY 696/E

Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer

Scientific Research, Ethic and Seminar

Güz/Bahar

PYY YET

Yeterlik Aşaması

Güz/Bahar

PYY DRT

Tez Çalışması

Güz/Bahar