Proje ve Yapım Yönetimi, İTÜ Lisansüstü Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı’na bağlı yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim sunan bir lisansüstü programıdır.

Proje ve yapım yönetimi uzmanlık alanı, Mimarlık-Mühendislik-İnşaat sektöründe uzun yıllardır gerçekleştirilen bir faaliyet ve bilimsel bir araştırma alanıdır. Proje ve yapım yönetimi profesyonelleri, yapı yapma kararının verilmesini izleyen tüm tasarım ve yapım evrelerinde proje paydaşları arasında eşgüdüm sağlayarak; süre, maliyet ve kalite temel ölçütleri doğrultusunda planlama, organizasyon, yürütme ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirir.

Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programları mezunlarının kazanacağı bilgi ve beceriler arasında, proje yaşam döngüsü süreçlerini, yönetim ve organizasyon ilkelerini anlayabilme; proje teslim yöntemlerine hakim olma ve proje katılımcıları arasındaki ilişkileri yönetebilme, proje ve yapım planlaması ve programı yapabilme, süre ve maliyet kontrolü yapabilme; yapımda kaliteyi planlayabilme ve kontrol edebilme; ihale dosyası hazırlayabilme ve teklif değerlendirme; yapım sözleşmeleri ve şartnamelerini yönetebilme; malzeme, ekipman ve insan kaynakları planlayabilme yer almaktadır.

Genel Bilgi

 

Eğitim Süresi:

Yüksek Lisans: 4 yarıyıl

Doktora: 8 yarıyıl

Başvuru ve Kabul: Programa öğrenci alımı Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları: Sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri mezunları kabul edilmektedir… Detaylar

Mezuniyet koşulları:

Yüksek Lisans programı için; 30 kredilik ders, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak… Detaylar

Doktora programı için; 21 kredilik ders, seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak… Detaylar

İletişim: pyy@itu.edu.tr

Araştırma Alanları

 

Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programında yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürütülen tez çalışmaları, gerçekleştirilen araştırma projeleri ve akademik yayınlar, teori ve pratiği bir araya getirerek; alanın güncel konularına odaklanmakta ve alanın gelişmesine öncülük etmektedir. Detaylar

Duyurular


Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle