Courses

MSc Courses

Course Code

Course Title

Type

Semester

PYY502/E

Yönetim ve Organizasyon
Management and Organization

Compulsory

Fall

PYY504/E

İnşaat Yönetimi Ekonomisi
Managerial Economics for Construction

Compulsory

Fall

PYY505/E

Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
Introduction to Project and Construction Management

Compulsory

Fall

PYY507/E

Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Quantitative Decision-Making Techniques in Construction Management

Compulsory

Spring

PYY516/E

Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
Planning and Programming of Construction Projects

Compulsory

Spring

PYY526/E

Kritik Analitik Düşünme ve Yazma
Critical Analytical Thinking and Writing

Compulsory

Fall

PYY596/E

Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
Scientific Research, Ethics and Seminar

Compulsory

Fall/Spring

PYY597/E

Uzmanlık Alan Dersi
Specialization Field Course

Compulsory

Fall/Spring

PYY YLT

Thesis Study

Compulsory

Fall/Spring

PYY508/E

Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
Quality Management in Design and Construction

Elective

Fall

PYY509/E

İnşaat Firmaları Yönetimi
Construction Firms Management

Elective

Fall

PYY511/E

Yapımda Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları
Information Technology Applications in Construction

Elective

Fall

PYY514/E

Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
International Construction Projects Management

Elective

Spring

PYY518/E

Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Yönetimi
Organizational Behaviour and Human Relations Management

Elective

Spring

PYY520/E

Yapımda Maliyet Yönetimi
Cost Management in Construction

Elective

Spring

PYY522/E

Proje ve Yapım Yönetim için Pazarlama
Marketing for Project and Construction Management

Elective

Spring

PYY523/E

İnşaat Firmalarında Stratejik Yönetim
Strategic Management in Construction Companies

Elective

Fall

PYY524/E

Sürdürülebilir İnşaat Projeleri için Proje Yönetimi
Project Management for Sustainable Construction Projects

Elective

Fall/Spring

PYY525/E

Proje ve Yapım Yönetiminde Özel Konular
Special Topics in Project and Construction Management

Elective

Fall/Spring

PYY527/E

Yapım Projelerinde Sözleşme Yönetimi
Contract Management in Construction Projects

Elective

Fall

PYY528/E

Yapım Yönetiminde Bina Enformasyonu Modellemesi
Building Information Modeling in Construction Management

Elective

Spring

 

 

PhD Courses

Course Code

Course Title

Semester

PYY601/E

Yapımda İleri Araştırma Yöntemleri

Advanced Research Methods in Construction

Spring

PYY 603/E

Yapımda Çatışma Yönetimi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Conflict Management and Dispute Resolution in Construction

Fall

PYY 607/E

Risk Yönetimi

Risk Management

Fall

PYY 610/E

Yapım Projelerinin Yönetiminde Enformasyon Sistemleri

Information Systems in Construction Projects Management

Spring

PYY 612/E

İnşaat Proje Yönetiminde Yalınlık ve Çeviklik

Leagility in Construction Project Management 

Spring

PYY 696/E

Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer

Scientific Research, Ethics and Seminar

Fall/Spring

PYY YET

PhD Qualifying Exam

Fall/Spring

PYY DRT

Thesis Study

Fall/Spring