Projeler

Türk İnşaat Sektöründe Malzeme İsraf Yönetimi İçin İsraf İndeksinin Hesaplanması Prefabrike Yapılar Örneklemi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Taş, E.F. 2022-devam ediyor.

Metropoliten Alanlarda Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimliği ve Yönetişim Modeli Önerisi. TÜBİTAK 1001 Programı, Proje no: 219O124. Yürütücü: Kaya-Erdem, M. Araştırmacı: Günaydın, H.M. Haziran 2020-Ekim 2022.

Türk İnşaat Sektöründe Bilgi İşçileri. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Yaman, H., Araştırmacı: Akgün, A. 2020-2021.

Veri-güdümlü Proje Yönetimi: BIM-tabanlı Bütünsel Bir Yaklaşım. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: İlhan-Jones, B., Araştırmacılar: Acar, E., Tezel, E. 2019-2021.

Yapım Projelerinde Ortaya Çıkan Anlaşmazlıklara Neden Olan Faktörlerin Analizine İlişkin Bir Model. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Araştırma Başlangıç Destek Projesi. Yürütücü: Çakmak-Irlayıcı, P., Araştırmacı: Temiz, E. Ekim 2018-Mart 2021.

Türkiye’deki Konut Projeleri için BIM Tabanlı Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrol Modeli. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Yaman, H., Araştırmacı: Aydın, M. 2018-2021.

Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin; Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması. İTÜ Rektörlüğü & Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yürütücü: Özçevik, Ö., Araştırmacılar: Erkut, G., Tuncay, H.E., Kadırgan, F., Yener, A.K., Ocakçı, M., Özkan, S.T., Şener, S.M., Tanaçan, L., Tanık, A., Ünver, R., Yılmaz, Z., Ertekin, Ö., Eyüboğlu E., Dinçer, M., Erten, D., Harputlugil, T., Oğuz, M., Serteser, N., Bayazıt, N.T., Çakmak-Irlayıcı, P., İlhan, B., Akbulut, A., Argın, G., Çelik, Ö., Sağlam, N.G., Kaçel, S., Kurt, E., Çelik, M., Kalataş, H., Kaya, K., Mendi, M. Şubat 2016-Aralık 2017.

Enhancing the performance of the occupational health and safety in construction industry via construction workers personality profiles and learning styles. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, BAPID 38564. Yürütücü: Günaydın, H.M. 2015-2016.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetiminin geliştirilmesi Projesi. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Araştırmacı: Günaydın, H.M. 2015-2016.

AFAD Türkiye afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etki bir şekilde gerçekleştirilmesi projesi. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Araştırmacı: Günaydın, H.M. 2015-2016.

İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının inşaat işcilerinin kişilik profilleri ve öğrenme stilleri ile arttırılması. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yürütücü: Günaydın, H.M. 2015-2016.

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Stratejik Yönetim Altyapısının Oluşturulması. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Acar, E., Araştırmacılar: Şener, S.M., Kanoğlu, A., Günaydın, M., Özçevik, Ö., Seçkin, Ç., Çakmak-Irlayıcı, P., İlhan, B., Örnek, M.A. 2014-2017.

Çoklu Ajan Sistemleri ile İnşaat Sektörü için Bir Yüklenici Seçimi Modeli. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Yaman, H., Araştırmacı: Koğ, F. 2013-2014.

Tekrarlanan Aktiviteler İçeren Proje Ağlarında Çok Boyutlu Optimizasyon. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri-Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü:  Yaman, H., Araştırmacı: Ebesek, Ş. 2012-2019.

İnşaat Sektörü için Sosyal Medya Modeli–ConSO. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Yaman, H., 2012-2021.

Türkiye Kamu Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dökümanlarının Yeniden Yaplandırılması. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Taş, E. F., Araştırmacı: Çakmak-Irlayıcı, P. Ocak 2012-Eylül 2014.

Sürdürülebilir Yapım için IFC Tabanlı Bir Çerçeve. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Yaman, H., Araştırmacı: İlhan, B., 2012-2014.

İstanbul Yerel Marka Değerleri ve Pazarlanabilirliği Analizi, Projem İstanbul. İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü. Yürütücü: Teberler, M., 2012.

İstanbul için Turistik Tanıtımda Tedarik Edilen Enformasyonun Analizi ve Enformasyon Kullanımına Yönelik bir Model Önerisi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Teberler, M. 2010–2012.

Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) Hazırlanması. İTÜ & Sarıyer Belediyesi. Yürütücü: Teberler, M. 2010-2011.

Yapı Malzemesi Enformasyon Sunma/ Sağlama Konusundaki Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi ve Süreç Analizi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Taş, E. F., Araştırmacı: Çakmak-Irlayıcı, P. Ekim 2009-Mayıs 2010.

İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi. İTÜ Rektörlüğü. Yürütücü: Çıracı, M., Araştırmacılar: Taş, E., Yaman, H., Oraz, T.G., Irlayıcı, P. Mart 2009-Eylül 2009.

İstanbul için Turistik Tanıtımda Tedarik Edilen Enformasyonun Analizi ve Enformasyon Kullanımına Yönelik bir Model Önerisi, Projem İstanbul. İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü. Yürütücü: Teberler, M. 2009-2011.

CILECCTA-A user-oriented, knowledge-based suite of Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis software for pan-European determination and costing of sustainable project options. Grant Agreement No: 229061, EU– 7th Framework. Araştırmacılar: Dikbaş, A., Giritli, H. 2009-2013.

İnşaat Sektöründe Firma Stratejisinin Biçimlendirilmesinde Enformasyon Teknolojileri Kullanımının Rölü. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Taş, E. F., Araştırmacı: Irlayıcı, P. Mart 2008-Eylül 2008.

Türk İnşaat Sektörünün Girdi–Çıktı Analizi ve İthalata Bağımlılığı. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı. Yürütücü: Yaman, H., Araştırmacı: İlhan, B. 2008.

Yerel Yönetimlerde Etkinlikler ve Turizm Üzerine: Istanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür Festivali Örneği. İTÜ & Büyükçekmece Belediyesi. Yürütücü: Teberler, M. 2008-2011.

Istanbul 2010 Yeraltındaki Istanbul: Istanbul’un Yeraltı Sarnıç ve Dehlizlerinin Tespiti ve Turizme Açılması. İTÜ. Yürütücü: Teberler, M. 2008-2010.

Türkiye Bilişim Vadisi Yer Seçimi ve Fizibilite Çalışması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Yürütücü: Dikbaş, A. 2008-2011.

Mardin Turizm Potansiyeli Araştırması. İTÜ–MARDİN Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. Yürütücü: Teberler, M. 2007-2010.

Istanbul 2010 Kültür Başkenti–Turizm Potansiyeli Üzerine. İTÜ & Marmara Üniversitesi. Yürütücü: Teberler, M. 2007-2009.

SUMMIT II: Business Incubation Management Training Institute. EU- Leonardo Da Vinci Programme, DG Education and Culture. Araştırmacı: Dikbaş, A., 2007–2009.

Web Tabanlı Tasarım, Erp ve Planlama Sistemleri Destekli Entegre Yönetim Çözümü. Project Kodu: 00034.STZ.2006-1, SAN-TEZ. Sanayi Bakanlığı, Yürütücü: Dikbaş, A. 2007– 2009.

Türkiye’de Farklı İklim Bölgelerinde Konut Binaları İçin Yüksek Performanslı Pencere Tasarım Ve Seçim Modeli. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Tavil A., Araştırmacılar: Yaman H. Çetiner İ., Coşkun K. 2006-2009.

Integrated, Intelligient, Industrialized Construction-I3CON. EU 6th Framework, IP Project. Araştırmacı: Dikbaş A., 2006-2011.

İnşaat Sektöründe Rekabetçilik: Seçilmiş Ülkeler. İTÜ & University of Reading. Yürütücü: Dikbaş A., Araştırmacı: Akkoyun I. 2006-2010.

Local Attitudes towards Tourism–the Case of Ören (Milas). İTÜ & Adnan Menderes Üniversitesi. Yürütücü: Teberler, M. 2006-2008.

Construction News and Information Electronically–CONNIE. EU– 6th Framework, IP. Araştırmacı: Dikbaş, A., 2006–2008.

Multiple Intelligences Instructional Design Framework for Virtual Classes. EU Research Fund, No. 228995 - CP-1 - IE -MINERVA – Yürütücü: MPP.  Donnelly, Araştırmacı: W., McNamee, F., Madden, D., Acar, E., Öney-Yazıcı, E., Hurst, A., Charalambos, V., Baccino, T. 2006-2008.

Continuing Professional Development in Construction Management. No. 225451-CP-1-2005-1- IE – Minerva. M, Yürütücü: Wall, J., Araştırmacı: Hurst, A., Kanoglu, A., Garrecht, H., Luckey, A., Mcnamee, F.,Giritli H. 2006.

Globalleşme sürecinde Türkiye inşaat sektörünün rekabet gücünün değerlendirilmesine kültürel bir yaklaşım. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Giritli, H., Araştırmacılar: Oraz, G. T., Acar, E., Oney-Yazıcı, E. 2005-2007.

British Incoming Tourism to Turkey by the Supply Side, special international research project. İTÜ, University of Exeter & University of Surrey. Yürütücü: Teberler, M. 2005-2009.

Istanbul as a Tourist Destination. İTÜ. Yürütücü: Teberler, M. 2005-2009.

Changing Characteristics of British Tourists to Turkey and Other Mediterranean Destinations. İTÜ & University of Herthfordshire. Yürütücü: Teberler, M. 2004-2009.

İstanbul metropoliten alanının kentsel dönüşümünün karşılaştırmalı maliyet analizi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Özcevik Ö., Araştırmacılar:Taş E., Yaman H., Beygo C. 2003.

Seyahat Acentalarının Turizmin Çevresel Etkileri Konusunda Tutumları. TÜRSAB üzerinden yürütülen üniversitelerarası ortak araştırma projesi, İTÜ & Marmara Üniversitesi. Yürütücü: Teberler, M. 2003-2004.

İnşaat sektöründe yönetici personel profili/ Bir norm geliştirme çalışması. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Giritli H., Araştırmacı: Civan I. 2003.

Türkiye Ölçeğinde İlişkisel Veritabanı Yapısında Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi Tasarımı. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Taş, E., Araştırmacılar: Tanaçan, L., Yaman, H. 2002.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmeler ve teknoloji düfüzyonu. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Sey Y., Araştırmacılar: Acar E., Koçak İ. 2002.

İTÜ Teknoparkı İş Modeli Raporu. İTÜ Rektörlüğü & Dünya Bankası. Yürütücü: Dikbaş A.2002.

Construction Information Service Network–CONNET. EU - 5th Framework, IP. Araştırmacı: Dikbaş, A., 2001– 2006.

Acil Durum Yönetimi ve Eğitimi-Achieve (A Cooperative Hazard Impact reduction Effort Via Education). FEMA (Federal Emergency Management Agency). İTÜ & İçişleri Bakanlığı. Araştırmacı: Dikbaş, A. 2001-2002.

Yapım yönetimi öğretiminde mevcut durumun ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, gereksinim, beklenti ve problemlerin belirlenmesi ve yeni bir yapım yönetimi programının geliştirilmesi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Çıracı M., Araştırmacılar: Giritli H., Civan I. 2001.

İTÜ Teknoparkı Fizibilite Çalışması. İTÜ Rektörlüğü & Dünya Bankası. Araştırmacılar: Dikbaş, A., Ulengin F., Ozkale L, v.d. 2000.

İnşaat Sektöründe Partnering. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Dikbaş, A., Araştırmacılar: Sözen Z., Bayramoğlu, S. 2000.

Productivity of Turkish Masonry Crew. Devlet Planlama Teşkilatı. Yürütücü: Giritli H., Sözen Z. 2000.

Organizational Changes in the Construction Sector in the 21st Century. İTÜ, University of Reading & Doğu Akdeniz Üniversitesi. Yürütücü: Dikbaş, A. 1999.

KKTC Konut Sektörü ve Kullanıcı Memnuniyeti Analizi. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Yürütücü: Dikbaş, A. 1997.

Türk İnşaat Sektörü İçin Bilgisayara Dayalı Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi. Devlet Planlama Teşkilatı. Yürütücü: Orhon, İ., Araştırmacılar: Giritli, H., Taş, E., Yaman H. 1996.

Business Format Franchising, University of Exeter. Yürütücü: Teberler, M., 1996.

KKTC İnşaat Sektörünün Analizi (Müteahhitlik-Malzeme ve Hizmet Sektörü). Doğu Akdeniz Üniversitesi. Yürütücü: Dikbaş, A., Araştırmacılar: Bayramoğlu, S., Alibaba H., Akbil A. 1996.

Türkiye’de kompüter destekli bina yapım yönetiminde proje planlama enformasyonu için bir sistematik araştırması. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı. Yürütücü: Berköz S., Araştırmacılar: Kanoğlu A., Oraz G., Dikbaş A. 1994.

Outsourcing Use under Recession, Industrial Project. GMS Consultancy Project Ltd. Yürütücü: Teberler, M. 1993.

Mevcut konut yerleşmelerinde yerleşme ve konut binası tiplerine yönelik maliyet karşılaştırmaları, maliyeti etkileyen faktörler ve veri tabanlı konut maliyeti hesaplama modeli. TOKİ. Yürütücü: Çıracı M., Araştırmacılar: Çıracı H., Sey Y., v.d. 1993.

Toplu konutlarda mekan standartları. TÜBİTAK MAG, Proje no: 703. Yürütücü: Bayazıt N., Araştırmacılar: Dülgeroğlu Y., Yılmaz Z., Çıracı M., 1992.

Afet Sonrası Barınma ve Geçici İskân Konut Tipi Araştırmaları. TÜBİTAK. Yürütücü: Sey, Y., Araştırmacılar: Tapan, M., Yaman, H. 1987.

Toplu konutlarda işletme biçimlerinin belirlenmesi. TÜBİTAK & TOKİ. Yürütücü: Orhon İ., Araştırmacılar: Çıracı M., Küçükdoğu M.Ş. v.d.1987.

Yapı Yönetimi Enformasyon Sistemi (YYES). İTÜ Teknokent. Yürütücü: Dikbaş, A.

Management of Construction Safety in a Multicultural Environment. İTÜ & British University in Dubai. Araştırmacı: Öney-Yazıcı, E.

Building Integrated Communities: Case of Dubai. İTÜ & British University in Dubai. Araştırmacılar: Öney-Yazıcı, E., Özüekren, Ş.