Projects

Türk İnşaat Sektöründe Malzeme İsraf Yönetimi İçin İsraf İndeksinin Hesaplanması Prefabrike Yapılar Örneklemi. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Taş, E.F. 2022-ongoing.

Metropoliten Alanlarda Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimliği ve Yönetişim Modeli Önerisi. TÜBİTAK 1001 Programme, Project no: 219O124. Executive: Kaya-Erdem, M. Researcher: Günaydın, H.M. June 2020-October 2022.

Türk İnşaat Sektöründe Bilgi İşçileri. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Yaman, H., Researcher: Akgün, A. 2020-2021.

Veri-güdümlü Proje Yönetimi: BIM-tabanlı Bütünsel Bir Yaklaşım. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: İlhan-Jones, B., Researchers: Acar, E., Tezel, E. 2019-2021.

Yapım Projelerinde Ortaya Çıkan Anlaşmazlıklara Neden Olan Faktörlerin Analizine İlişkin Bir Model. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Çakmak-Irlayıcı, P., Researcher: Temiz, E. Ekim 2018-Mart 2021.

Türkiye’deki Konut Projeleri için BIM Tabanlı Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrol Modeli. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive:  Yaman, H., Researcher: Aydın, M. 2018-2021.

Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin; Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması.ITU Rectorate & Ministry of Environment and Urbanization, Executive: Özçevik, Ö., Researchers: Erkut, G., Tuncay, H.E., Kadırgan, F., Yener, A.K., Ocakçı, M., Özkan, S.T., Şener, S.M., Tanaçan, L., Tanık, A., Ünver, R., Yılmaz, Z., Ertekin, Ö., Eyüboğlu E., Dinçer, M., Erten, D., Harputlugil, T., Oğuz, M., Serteser, N., Bayazıt, N.T., Çakmak-Irlayıcı, P., İlhan, B., Akbulut, A., Argın, G., Çelik, Ö., Sağlam, N.G., Kaçel, S., Kurt, E., Çelik, M., Kalataş, H., Kaya, K., Mendi, M. Şubat 2016-Aralık 2017.

Enhancing the performance of the occupational health and safety in construction industry via construction workers personality profiles and learning styles. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions, BAPID 38564. Executive: Günaydın, H.M. 2015-2016.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetiminin geliştirilmesi Projesi. Other Public Institutions (Excluding Higher Education Institutions). Researcher: Günaydın, H.M. 2015-2016.

AFAD Türkiye afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etki bir şekilde gerçekleştirilmesi projesi. Other Public Institutions (Excluding Higher Education Institutions). Researcher:  Günaydın, H.M. 2015-2016.

İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının inşaat işcilerinin kişilik profilleri ve öğrenme stilleri ile arttırılması. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Günaydın, H.M. 2015-2016.

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Stratejik Yönetim Altyapısının Oluşturulması. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Acar, E., Researchers: Şener, S.M., Kanoğlu, A., Günaydın, M., Özçevik, Ö., Seçkin, Ç., Çakmak-Irlayıcı, P., İlhan, B., Örnek, M.A. 2014-2017.

Çoklu Ajan Sistemleri ile İnşaat Sektörü için Bir Yüklenici Seçimi Modeli. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Yaman, H., Researcher: Koğ, F. 2013-2014.

Tekrarlanan Aktiviteler İçeren Proje Ağlarında Çok Boyutlu Optimizasyon. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive:  Yaman, H., Researcher: Ebesek, Ş. 2012-2019.

İnşaat Sektörü için Sosyal Medya Modeli–ConSO. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Yaman, H., 2012-2021.

Türkiye Kamu Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dökümanlarının Yeniden Yaplandırılması. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Taş, E. F., Researcher: Çakmak-Irlayıcı, P. January 2012-September 2014.

Sürdürülebilir Yapım için IFC Tabanlı Bir Çerçeve. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Yaman, H., Researcher: İlhan, B., 2012-2014.

İstanbul Yerel Marka Değerleri ve Pazarlanabilirliği Analizi, Projem İstanbul. İBB Strategic Planning Directorate. Executive: Teberler, M., 2012.

İstanbul için Turistik Tanıtımda Tedarik Edilen Enformasyonun Analizi ve Enformasyon Kullanımına Yönelik bir Model Önerisi. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Teberler, M. 2010–2012.

Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) Hazırlanması. ITU & Sarıyer Municipality. Executive: Teberler, M. 2010-2011.

Yapı Malzemesi Enformasyon Sunma/ Sağlama Konusundaki Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi ve Süreç Analizi. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Taş, E. F., Researcher: Çakmak-Irlayıcı, P. October 2009-May 2010.

İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi. ITU Rectorate. Executive: Çıracı, M., Researchers: Taş, E., Yaman, H., Oraz, T.G., Irlayıcı, P. March 2009-September 2009.

İstanbul için Turistik Tanıtımda Tedarik Edilen Enformasyonun Analizi ve Enformasyon Kullanımına Yönelik bir Model Önerisi, Projem İstanbul. İBB Strategic Planning Directorate. Executive: Teberler, M. 2009-2011.

CILECCTA-A user-oriented, knowledge-based suite of Construction Industry LifE Cycle CosT Analysis software for pan-European determination and costing of sustainable project options. Grant Agreement No: 229061. EU– 7th Framework. Researchers: Dikbaş, A., Giritli, H. 2009-2013.

İnşaat Sektöründe Firma Stratejisinin Biçimlendirilmesinde Enformasyon Teknolojileri Kullanımının Rölü. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Taş, E. F., Researcher: Irlayıcı, P. Mart 2008-Eylül 2008.

Türk İnşaat Sektörünün Girdi–Çıktı Analizi ve İthalata Bağımlılığı. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Yaman, H., Researcher: İlhan, B. 2008.

Yerel Yönetimlerde Etkinlikler ve Turizm Üzerine: Istanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür Festivali Örneği. ITU & Büyükçekmece Municipality. Executive: Teberler, M. 2008-2011.

Istanbul 2010 Yeraltındaki Istanbul: Istanbul’un Yeraltı Sarnıç ve Dehlizlerinin Tespiti ve Turizme Açılması. ITU. Executive: Teberler, M. 2008-2010.

Türkiye Bilişim Vadisi Yer Seçimi ve Fizibilite Çalışması. Ministry of Industry and Trade. Executive: Dikbaş, A. 2008-2011.

Mardin Turizm Potansiyeli Araştırması. ITU-MARDİN Education, Research and Application Centre. Executive: Teberler, M. 2007-2010.

Istanbul 2010 Kültür Başkenti–Turizm Potansiyeli Üzerine.  ITU & Marmara University. Executive: Teberler, M. 2007-2009.

SUMMIT II: Business Incubation Management Training Institute. EU- Leonardo Da Vinci Programme, DG Education and Culture. Researcher: Dikbaş, A., 2007–2009.

Web Tabanlı Tasarım, Erp ve Planlama Sistemleri Destekli Entegre Yönetim Çözümü. Project Code: 00034.STZ.2006-1, SAN-TEZ. Ministry of Industry and Trade, Executive: Dikbaş, A. 2007– 2009.

Türkiye’de Farklı İklim Bölgelerinde Konut Binaları İçin Yüksek Performanslı Pencere Tasarım Ve Seçim Modeli. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Tavil A., Researchers: Yaman H. Çetiner İ., Coşkun K. 2006-2009.

Integrated, Intelligient, Industrialized Construction-I3CON. EU 6th Framework, IP Project. Researcher: Dikbaş A., 2006-2011.

İnşaat Sektöründe Rekabetçilik: Seçilmiş Ülkeler. ITU & University of Reading, Executive: Dikbaş A., Researcher: Akkoyun I. 2006-2010.

Local Attitudes towards Tourism–the Case of Ören (Milas). İTÜ & Adnan Menderes University. Executive: Teberler, M. 2006-2008.

Construction News and Information Electronically–CONNIE. EU– 6th Framework, IP. Researcher: Dikbaş, A., 2006–2008.

Multiple Intelligences Instructional Design Framework for Virtual Classes. EU Research Fund, No.228995 - CP-1 - IE -MINERVA – Executive: MPP.  Donnelly, Researcher: W., McNamee, F., Madden, D., Acar, E., Öney-Yazıcı, E., Hurst, A., Charalambos, V., Baccino, T. 2006-2008.

Continuing Professional Development in Construction Management. No. 225451-CP-1-2005-1- IE – Minerva. M, Executive: Wall, J., Researcher: Hurst, A., Kanoglu, A., Garrecht, H., Luckey, A., Mcnamee, F.,Giritli H. 2006.

Globalleşme sürecinde Türkiye inşaat sektörünün rekabet gücünün değerlendirilmesine kültürel bir yaklaşım. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Giritli, H., Researchers: Oraz, G. T., Acar, E., Oney-Yazıcı, E. 2005-2007.

British Incoming Tourism to Turkey by the Supply Side, special international research project. ITU, University of Exeter & University of Surrey. Executive: Teberler, M. 2005-2009.

Istanbul as a Tourist Destination. ITU. Executive: Teberler, M. 2005-2009.

Changing Characteristics of British Tourists to Turkey and Other Mediterranean Destinations. ITU & University of Herthfordshire. Executive: Teberler, M. 2004-2009.

İstanbul metropoliten alanının kentsel dönüşümünün karşılaştırmalı maliyet analizi. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Özcevik Ö., Researchers:Taş E., Yaman H., Beygo C. 2003.

Seyahat Acentalarının Turizmin Çevresel Etkileri Konusunda Tutumları. TÜRSAB üzerinden yürütülen üniversitelerarası ortak araştırma projesi, ITU & Marmara University. Executive: Teberler, M. 2003-2004.

İnşaat sektöründe yönetici personel profili/ Bir norm geliştirme çalışması. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Giritli H., Researcher: Civan I. 2003.

Türkiye Ölçeğinde İlişkisel Veritabanı Yapısında Yapı Malzemesi Enformasyon Sistemi Tasarımı. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Taş, E., Researchers: Tanaçan, L., Yaman, H. 2002.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmeler ve teknoloji düfüzyonu. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Sey Y., Researchers: Acar E., Koçak İ. 2002.

İTÜ Teknoparkı İş Modeli Raporu. ITU Rectorate & World Bank. Executive: Dikbaş A.2002.

Construction Information Service Network–CONNET. EU - 5th Framework, IP. Researcher: Dikbaş, A., 2001– 2006.

Acil Durum Yönetimi ve Eğitimi-Achieve (A Cooperative Hazard Impact reduction Effort Via Education). FEMA (Federal Emergency Management Agency). ITU & Ministry of Interior. Researcher: Dikbaş, A. 2001-2002.

Yapım yönetimi öğretiminde mevcut durumun ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi, gereksinim, beklenti ve problemlerin belirlenmesi ve yeni bir yapım yönetimi programının geliştirilmesi. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Çıracı M., Researchers: Giritli H., Civan I. 2001.

İTÜ Teknoparkı Fizibilite Çalışması. ITU & World Bank. Researchers: Dikbaş, A., Ulengin F., Ozkale L, v.d. 2000.

İnşaat Sektöründe Partnering. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Dikbaş, A., Researchers: Sözen Z., Bayramoğlu, S. 2000.

Productivity of Turkish Masonry Crew. State Planning Organization. Executive: Giritli H., Sözen Z. 2000.

Organizational Changes in the Construction Sector in the 21st Century. ITU, University of Reading & Eastern Mediterranean University. Executive: Dikbaş, A. 1999.

KKTC Konut Sektörü ve Kullanıcı Memnuniyeti Analizi. Eastern Mediterranean University. Executive: Dikbaş, A. 1997.

Türk İnşaat Sektörü İçin Bilgisayara Dayalı Bina Maliyeti Bilgi Sistemi Geliştirilmesi. State Planning Organization. Executive: Orhon, İ., Researchers: Giritli, H., Taş, E., Yaman H. 1996.

Business Format Franchising, University of Exeter. Executive: Teberler, M., 1996.

KKTC İnşaat Sektörünün Analizi (Müteahhitlik-Malzeme ve Hizmet Sektörü). Eastern Mediterranean University. Executive: Dikbaş, A., Researchers: Bayramoğlu, S., Alibaba H., Akbil A. 1996.

Türkiye’de kompüter destekli bina yapım yönetiminde proje planlama enformasyonu için bir sistematik araştırması. Scientific Research Project Supported by Higher Education Institutions. Executive: Berköz S., Researchers: Kanoğlu A., Oraz G., Dikbaş A. 1994.

Outsourcing Use under Recession, Industrial Project. GMS Consultancy Project Ltd.. Executive: Teberler, M. 1993.

Mevcut konut yerleşmelerinde yerleşme ve konut binası tiplerine yönelik maliyet karşılaştırmaları, maliyeti etkileyen faktörler ve veri tabanlı konut maliyeti hesaplama modeli. TOKI. Executive: Çıracı M., Researchers: Çıracı H., Sey Y., v.d. 1993.

Toplu konutlarda mekan standartları. TUBITAK MAG, Project no: 703. Executive: Bayazıt N., Researchers: Dülgeroğlu Y., Yılmaz Z., Çıracı M., 1992.

Afet Sonrası Barınma ve Geçici İskân Konut Tipi Araştırmaları. TUBITAK. Executive: Sey, Y., Researchers: Tapan, M., Yaman, H. 1987.

Toplu konutlarda işletme biçimlerinin belirlenmesi. Tübitak ve TOKI. Executive: Orhon İ., Researchers: Çıracı M., Küçükdoğu M.Ş. v.d.1987.

Yapı Yönetimi Enformasyon Sistemi (YYES). ITU Teknokent. Executive: Dikbaş, A.

Management of Construction Safety in a Multicultural Environment. ITU & British University in Dubai. Researcher: Öney-Yazıcı, E.

Building Integrated Communities: Case of Dubai. ITU & British University in Dubai. Researchers: Öney-Yazıcı, E., Özüekren, Ş.