Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 5
Yüksek Lisans Programı  › Tezler
Tezler
 NOT: Bu sayfada görülen tezler İTÜ Mimarlık Fakültesi ve İTÜ Merkez Kütüphanesi'nde, yerinde incelenebilir.
 

 No

Yüksek Lisans Tezinin Adı

 Tezi Hazırlayan

 1 Kontrolsüz Konut Yapımına Çözüm Yaklaşımları Heyecan Giritli
 2 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Huriye Nacar
 3 Şantiye Eylemlerinin Yönetimi Üzerine Bir İnceleme
Metin Başaran
 4 Konut Tasarlanması Ön Proje Safhasında Maliyet Kontrolü İçin Bir Araştırma
Ali Semih Yalçın
 5
Tasarım Kararlarının Bina Gerçekleştirme ve Kullanma Maliyetine Etkileri Konusunda Bir Araştırma

Hakan Pala

 6 Hazır Elemanlarla Yapımda Şantiye Organizasyonu
Cem Gökçer
 7 Yapı Üretiminde Pazarlama
Adnan Aydın
 8

Bina Yapımına Yönelik Faaliyetlerde, İnsangücü ve Makina Kaynaklarının Proje Süresince Dengeli Dağılımının Sağlanabilmesi Amacıyla,
Doğrusal Programlamanın Kullanılması

Jale Kayra
 9 Süre ve Maliyet Planlamasında Dinamik Programlama Tekniğinin Kullanılması
Hüseyin Yılmazkaya
 10 Şantiyelerde Malzeme Yönetimi ve Malzeme Sorunlarının İncelenmesi
Z. Zerrin Özgür
 11 Prefabrike Sistemlerde Tasarım Maliyet İlişkisi
Belgin Torun
 12 Şantiye Yönetiminde Örgütsel Yapının Oluşturulmasında Kullanılabilecek Bir Yaklaşım
Hüseyin Çalın
 13 Yatırımlarda Süre-Maliyet İlişkisi ve Bilgisayar Destekli Bir Model  Alaattin Kanoğlu
 14 Toplu Konut Üretiminde Üretim Ölçeği Teknoloji İlişkisi İsmail Pırnar
 15 Türk İnşaat Sektöründe İşgücü Eğitiminin İncelenmesi  F. Elçin Coşangül
 16 Bina Üretimi Ekonomik Değerlendirmelerinde İndirgenmiş Nakit Akışı Teknikleri ve Uygulama Sorunları   M. Barbaros İncesu
 17 Bina Yapım Yönetiminde Zaman-Nakliyat Etkileşimi Taylan Esen Güngör
 18 Şantiye Yerleşim Düzeni Sorunları
Canan Orbay
 19 İnşaat Projelerinin Planlama ve Denetimine Yönelik Paket Programların Türkiye'de Yapımcı Firmalarda Kullanılabilirliği Konusunda Bir Araştırma Neslihan Dedeoğlu
 20 Yüklenici İşletmelerde Kısa Dönem Maliyet Fonsiyonlarının Tahmin Edilmesi Hakan Yaman
 21 Türkiye' deki Yüklenici Firmaların Proje Kontrolündeki Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma Bahriye Deniz
 22 Yüklenici İşletmelerde Teklif Verme Süreci ve Teklif Kararını Etkileyen Faktörler H. Atilla Dikbaş
 23 İş Programına Bağlı Süre-Maliyet İlişkisi Hesabında Model Önerisi Şafak Ebesek
 24 İstanbul'da Geliştirilmiş Yapım Teknikleriyle Konut Üreten Firmaların, Konut Piyasasındaki Rolü
Ayhan Cem Bulut
 25 Yapı Üretiminde İşlem Düzeyinde Verimlilik ve İş Etüdü İbrahim Akkaya
 26 Yapı Üretim Sürecinde Maliyete İlişkin İşlemler ; Tahmin, Planlama, Kontrol Gülfer Topçu
 27 Yapı Üretiminde Süre Tahmini ve Yapım Süresini Etkileyen Faktörler Mürvet Türesoy
 28 Türkiye' de İnşaat Sektöründe Üretkenliği Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Selma Gül Gören
 29 Binalarda Elemanlara Dayalı Maliyet Planlaması ve Kontrolü Kapsamında Mevcut Bina Eleman Sınıflandırmalarının Değerlendirilmesi Cemil Coşkun Budak
 30 Yapı Üretiminde Teknoloji ve Stratejik Yönetim
Yusuf Kenan Tiryaki
 31 Bina Üretiminde Kullanılmakta Olan Proje Teslim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Gökhan Ergüven
 32 Yapı Üretiminde Verimlilik ve Ölçülmesi
Metin Bozkurt
 33 Avrupa Topluluğu İle Bütünleşme Sürecinde Türk İnşaat Sektörünün Durumu Murat Tanju Atlıhan
 34 Bina Üretiminde Teklif Hazırlama Sistemi Ayşe Yüksel
 35 Yapı Üretiminde İşgücü Verimliliği
H. Basri Uzun
 36 Yapı Üretim Sürecinde Maliyet Enformasyon Sisteminin Yeri ve Önemi Nuran Saral
 37 Türkiye Konut Piyasasının Analizi ve Alternatif Konut Finansman Modelleri Semra Mutluay
 38 İnşaat Maliyet İndeksleri ve Bilgisayar Destekli Betonarme Konut İnşaatı Maliyet İndeksi Oluşturulması İçin Bir Yaklaşım Önerisi   Esra Bostancıoğlu
 39 Yapı Üretiminde Üretkenlik Kerim Öztaş
 40 İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı Esin Kasapoğlu
 41 Elemanlara Dayalı Maliyet Analizi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hande Akarca
 42 İnşaat Firmalarında Satın Alma Yönetimi-Türkiye'deki Uygulamalar Ebru Kantaşı
 43 İnşaat Projelerinin Mal Sahibi Adına Yönetiminde Maliyet Kontrolü İçin Bir Varyans Analizi Modelinin Biçimlendirilmesi Malike Tınaztepe
 44 Tasarım Evresinde Fonksiyonel Elemanların Miktarına Dayalı Maliyet Kontrolüne İlişkin Bir Çalışma Özlem Özçelikel
 45 Geleneksel İnşaat Organizasyonlarında Birim Fiyat Usulü İle Yapılan İşlerde Genel Sözleşme Yapısı
Ülkü Ülküderner
 46 Avan (Ön) Proje Evresinde Bina Maliyetinin İnşaat İmalatlarına Dayalı Olarak Hesaplanmasına Yönelik Bir Model Orhan Eski
 47 4-8 Katlı Konut Yapılarında Taşıyıcı Sistem Maliyetini Tahmine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi Cesur Saner
 48 Konut Projelerinde, Ön Tasar Aşamasında, Maliyet Tahmini İçin Bir Model Fulden Baran
 49 Bina Üretiminde Denetim ve Sorumluluk Tunç Adanır
 50 Bina Yapımında Keşif Artışını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Pınar Eşme
 51 Şantiyelerde Yönetim Aracı Olarak Raporlama Sistemi Murat Altunel
 52 Tek Aile Evleri Maliyet Analizi ile Kendi Aralarında ve Apartman Konutları Arasında Maliyet Karşılaştırılması
Esra Gürbüz
 53 Yapım Yönetiminde Kaynak Planlama Yaklaşımları ve Kompüter Destekli Çoklu Proje Programlama Özlem Sarıcı
 54 Önderlik Kavramı ve İnşaat Firmalarında Önderlerin Yönetim Yaklaşımları
Zeynep Ö. Ermutlu
 55 Mevcut verilere Dayalı Olarak Daire Maliyetlerinin Elde Edilmesi Yöntemi, verilerin Karşılaştırılması ve Analizi Nagihan Çiçekyüzlü
 56 Avan Proje Evresindeki Bina Maliyetinin Bina Elemanlarına Dayalı Olarak Hesaplanması
S. Hülya Usta
 57

Sinanoba, Eryaman Konut Tiplerine Dayalı, Standart İnşaat Sınıfları Açısından İç Bitirme İmalatları ve İç Donatı Elemanlarının Konut Maliyetine Etkisi

Alev Durmuş
 58 Bina Yapımında Simülasyon Yaklaşımıyla
Maliyet Tahmini
Nilüfer Yaylagül
 59 Bina Maliyetlerinin Belirlenmesinde Birim Fiyat Analizlerinin Güncelleştirilebilir Kullanımı İçin Bir Yazılım Modeli
Ediz Yazıcıoğlu
 60 Yapı Üretiminde Kalite ve Kalite Kontrolü K. Levent Maltepe
 61 Yapı Üretiminde Tasarım Aşamasında Yapıma Yönelik Maliyeti Etkileyen Karar Alanları Üzerine Bir Araştırma N. Enver Kaba
 62 Alüminyum Giydirme Cephelerde İmalat Resimlerinin Hazırlanması ve Montaj Sürecinde Kalite Sorunu Süheyla Şener
 63 İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Davranışları Mehmet Ali Küçük
 64 İnşaat Firmalarının Pazarlama Yaklaşımları
Gaye Gökalp
 65 Rehabilitasyon Maliyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Aysun Ferrah Güner
 66 İnşaat Sektörü İçin Geliştirilmiş Bir Süre Enformasyon Sistemi Sedef Saraç
 67 Yapım İşlerinin Bölümlendirilmesi
Filiz Şahinöz
 68 Konut Projelerinde Simülasyon Yaklaşımı ile Maliyet Tahmini S. Selda Arpacı
 69 KKTC İnşaat Sektörü ve Yüklenicilik Hizmetlerinin Analizi Sevda Bayramoğlu
 70 Konut Projelerinde, Ön Tasarım Aşamasında, Fonksiyonel Elemanlara Dayalı Maliyet Tahmini İçin Bir Model Geliştirilmesi
Ali Ercüment Erdem
 71 İnşaat Sektöründe İşgücü Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
Zübeyde Yıldırım
 72 Konut Talebini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma Gaye Gündüz
 73 Malsahibi Adına İnşaat Projeleri Yönetiminde Kontrollük Görevleri ve İlgili Raporlama Sistemi Zehra Tuğlu
 74 Taşeronların Ana Firmalar Tarafından Kontrol Edilmelerine Taşeronlar Açısından Bakış
M. Olcay Kayahan
 75 Ekonomik Yapılabilirlik Çalışmaları Kapsamında Düşük Enerji Mimarlığı Yaklaşımının Maliyete Etkisi
Alper Akkaya
 76 Yapım Yönetiminde Bilgisayar Destekli Proje Planlama ve Programlama Alt Sistemi
F. Aslı Yılmaz
 77 İş Kazalarına Karşı İnşaat Sektörünün Tutumunu Saptamaya Yönelik Bir Alan Çalışması Serkan Tatlıcı
 78 Yüklenici İnşaat Firmalarında Kalite Sistemi Berna Işıl Koca
 79 Yapı Üretiminde Ekip Bazında İşgücü Verimliliğinin Ölçümü
Ömür Göçmen
 80 İnşaat Firmalarında Satın Alma Yönetim Sistemi
Rahime Güler
 81 Yapı Üretiminde İşgücü, Üretkenlik, Kalite İlişkisi  M. Dilek (Sanus) Köleoğlu
 82 Çağdaş Yönetimsel Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Yapı Sektöründe Kullanım Olanakları M. Burak Sabaz
 83 Türkiye'de İnşaat Sektöründe Alt Yüklenicilik Sisteminin İşleyişinde Ana Yüklenici Firma Alt Yüklenici Firma Sezer Özkul
 84 KKTC İnşaat Sektöründe Malzeme Sağlayıcıların Analizi Halil Alibaba
 85 KKTC İnşaat Sektöründe Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Analizi ve Problemleri Ahmet Akbil
 86 İnşaat Sektöründe Proje Değişiklik Yönetimi
Göktuğ Bilgin
 87 Türkiye'deki Toplu Konut Yerleşimlerine Yönetim-Bakım-Onarım Modelleri ve Sorunları Hüseyin Başdemir
 88 Türkiye'de İnşaat Sektöründe Proje Yöneticilerinin Motivasyonu
Ayşe Tiryaki
 89 İnşaat İşletmelerinde Esnek İşletme ve Fiyat Politikalarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Kombine Tam Maliyet - Kısmi Maliyet Kalkülasyon Modeli
Aylin Sakarya
 90 Architrion II Mimari CAD Yazılımının B.B.B.F.A. Sistemine Uygun Olarak Metraj ve Keşif Yapılmasına Olanak Verecek Biçimde Modifiye Edilmesi
Deniz A. Yazıcıoğlu
 91 İnşaat Sektöründe İşçi Göçü: Türk Müteahhitlik Firmaları'nın Rusya Deneyimi
Selim Kavalcıoğlu
 92 Türk Müteahhitlerinin Yurtdışı Pazarlardaki Konumunu Araştırmaya Yönelik Bir Çalışma
Sevda Yılmaz
 93 İnşaat Projelerinde Proje ve İşveren Özelliklerinin Proje Teslim Sistemi-Sözleşme Biçiminin Seçimine Olan Etkisinin Analizi   Çiğdem Seslioğlu
 94 Değişiklikler ve Proje Performansı Üzerine  (Kişiler Arası İlişkilerle) Sosyo-Teknik Bir Çalışma F. Füsun Ertan
 95 Yurtdışında Faaliyet Gösteren Yüklenici İşletmelerde Strateji ve Yetki Devri
Seda Serdar
 96 Yüklenici İnşaat İşletmelerinin Şantiyelerinde Bir Maliyet Kontrol Sistemi Olarak Varyans Analizi Yönteminin Biçimlendirilmesi Hülya Soydaş
 97 İnşaat Süresini Etkileyen Faktörler ve İnşaat Süresi Tahmin Modelleri
E. Didem Karslı
 98 İnşaat İşletmeleri İçin Strateji Formülasyonuna Yönelik Bir Model Banu Özgün
 99 Türk İnşaat Sektöründe Çeşitlenme ve Yetki Devri Arasındaki İlişki Erdal Kuzudişli
100 İnşaat Sektöründe Stratejik İş Birlikleri Necmiye Banu Koray
101
İnşaat Sektöründe İş Özellikleri ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma Basat Suveren
102 Yüklenici İnşaat Firmalarında İşgücü Yönetimi Enformasyon Sistemi Tasarım
Hasan Can Bozkurt
103 Rollerin ve İlişkilerin Göreceliliği Salih Sağında
104 Kalite Yönetimi'nde Şartnameler ve Performans Şartnameleri Kerem Ercoşkun
105 Bina Yapımında Denetim ve Sigortanın Sorumluluk Araçları Olarak Kullanılması
Ayşe Dürrin Alper
106 İnşaat Sektöründe Ekip Çalışması
Tuğba Gökçen
107
İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Ahmet Altunbaş
108
Bursa-Yeşilşehir Şantiyesi Proje Yönetimi Kontrol Sistemi Değerlendirilmesi Oğuzhan Yenilmez
109
Tasarım+Yapım Sisteminin Türkiye'deki Uygulamaları Sevda Çorum
110 Konut Binalarında İmalat Girdileri, İmalat ve İmalat Grupları Bazında Maliyet ve Miktar Analizleri Nilay Elçi
111 Sürdürülebilir Gelişme ve İnşaat Sektörü Emrah Acar
112
İnşaat Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımının Saptanmasına Yönelik Alan Çalışması
Meriç Göktekin
113
Yüklenici İnşaat İşletmelerinde Bina İnşaatlarına İlişkin Olası Riskler İçin Çözüm Stratejilerinin Geliştirilmesi Ayşen Erdem
114
İ.T.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Reorganizasyonu  Banu Kodaloğlu
115
Mimari Bürolarda Organizasyonel Yapı ve İş Tatmini İlişkisi  Banu Yılmaz
116
İnşaat Sektöründe Yalın Yönetim Yaklaşımının Uygulanabilirliği   Emre Moralıoğlu
117
Kombine Tam Maliyet-Kısmi Maliyet Kalkülasyon Modeli İçin Bir Enformasyon Sistemi  Fulya Uzer
118
Yapı Üretim Sürecinde Yapım Aşamasında Kaliteyi Etkileyen Faktörler ve İşgücünün Önemi   Eda Kaya
119
KKTC’deki İnşaat Firmalarının Durumu ve Sorunları  Güvenç Yüksel
120
Bina Üretiminde Teknoloji Kullanımı
Arzu Erçağ
121
Yapım Aşamasında Malsahibi Adına Yürütülen Kontrollük Hizmetleri
Esin İnal 
122
İnşaat Sektöründe Ara İşgücü : Kalfalar
Melike Erdemir
123
Yüklenici Firmalarda Enformasyon Sistemleri ve Altyüklenici Yönetimi Enformasyon Sistemi Analizi  Ebru Büyüksural 
124
Yapım Yönetimi Öğretimi Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırılmalı Değerlendirmesi  Z. Dilhun Aydemir 
125
İnşaat Sektöründe Müşavirlik ve Türkiye'de Müşavirlik Firmaları   Levent Oğuz 
126
İnşaatlarda Değer Mühendisliği Uygulanması  Dilek Kazanç 
127
Bina Tasarım Sürecinde Bilgisayar Destekli Maliyet Tahmin Sistemleri  Barış Seyyar 
128
Eğitim Faaliyetlerinin İşgücü Devir Hızı Üzerindeki Etkileri: Türk İzolasyon Sektörü  Özcan Sarıtaş 
129
İnşaat Projesi Yöneticileri İçin Gerekli Bilgi ve Becerilerin Belirlenmesine İlişkin Alan Araştırması  Işılay Civan
130
Toplam Kalite Yönetiminin İnşaat Sektöründe Uygulanması- Müşteri Tatmini   Esra Şeker 
131
Yüklenici İnşaat Firmalarında Personel Yönetimi Enformasyon Sisteminin Kavramsal Boyutta Analizi  Gülçin Nida Gürsel 
133
Türk İnşaat Sektöründe İhale Sürecine Yönelik Risk Yönetimi Kapsamında Alan Çalışması   Pelin Karaçar
134
Yüklenici İnşaat Firmalarında Malzeme Yönetimi Enformasyon Sistemi Kavramsal Boyutta Analizi ve Bir Model Önerisi
Zeynep Polat 
135
İnşaat Sektöründe Partnering  Gaye Yurt 
136
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Türkiye Değerlendirmesi
Selin Özkul 
137
Mimarlık Bürolarında Tasarım Yönetimi Bağlamında Örgütsel Yapı, Enformasyon Teknolojisi ve Küreselleşme İlişkisi  Cemil Uzunköprü 
138
İnşaat Firmalarında Çalışan Personel İçin Performans Değerlendirme Sistemi  Özlem Yağcı 
139
İnşaat Sektöründeki Yöneticilerin Liderlik Yaklaşımları  Ayşenur Koca 
140
İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Yolları / Tahkim  Özlem Soran 
141
İnşaat Sektöründe Benchmarking Yaklaşımının Uygulanabilirliği  Oya Başar 
142
İnşaat Sektörüyle İlgili Lisans Düzeyi Öğretim Programları, Bu Programların Akreditasyonu ve Karşılaştırılması  Desen Yaman 
143
Mimarlık Eğitimi İçin İşveren ve Mezunların Performans Değerlendirmesi - Bir Alan Araştırması  Kayhan Çakanel 
144
Mimarlık Bürolarında Enformasyon Sistemleri  Umut İyigün 
145
İnşaat Sektöründe Teknik Müşavirlik ve Yapıda Kalite Kontrolü
Ayça Eminağa 
146
İnşaat Sektöründe Kıyaslama  Sergin Özcan 
147
Strateji Geliştirmeye Yönelik Türk ve Uluslararası İnşaat Sektörünün Değerlendirilmesi  A. Gülşah Borneday 
148
İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Planlaması Modeli   Barış Dal 
149
Tasarım Aşaması Proje Riskleri  Hakan Maraş 
150
İnşaat Sektöründe Enformasyon Teknolojilerinin Stratejik Yönetimi
Işılay Akkoyun 
151
Yapım Yönetimi Tipi Proje Teslim Sistemlerinde Sözleşme Özellikleri (ABD Örneği) ve Yapım Yöneticisinin Görevleri  İkbal Boyacılar 
152
Mimarlık Mesleği ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunlarının Mesleki Kariyeri: Bir Alan Çalışması  Ebru Ergöz 
153
Gayrimenkul Geliştirme Projeleri ve Türkiye Koşullarında Belirlenen Problemlere Yönelik Bir Gayrimenkul Geliştirme Model Önerisi  Rezzan Gülsün 
154
Plansız Yerleşmelerde 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi Sonrası Konut Tercihlerinin Analizi: Reşitpaşa Örneği  Ela Öney 
155
Türkiye'de Bina ve Tesis Yönetimi Sektörü Alan Araştırması  Remzi Serdar Çatar 
156
Türk İnşaat Firmaları'nda ISO 9000 Sertifikasyon Süreci ve ISO 9000 Sertifikasından Beklentiler ve Memnuniyet Sertifikalı İnşaat Firmalarında Alan Araştırması  Tayibe Seyman 
157
İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi  Zeliha Banu Yavuz 
158
Tasarım/Yapım Organizasyonları İçin Proje Gerçekleşme Süresinin Tahminine Yönelik Bir Bütünleşik Model Önerisi  Yeliz Sezgin 
159
İnşaat Sektöründe Personel Seçimi  Özgün Şenol 
160
İnşaat Sektöründe Stratejik Planlama  Begüm Sertyeşilışık 
161
Türkiye Müteahhitler Birliği'ne Üye İnşaat Firmalarında Risk Yönetimi Üzerine Alan Araştırması
Zeynep Özdemir 
162
İnşaat Teknik Şartnameleri ve Türkiye-ABD Teknik Şartname Sistemlerinin Karşılaştırılması
Burcu Dede
163
İnşaat Sektöründe Enformasyon Teknolojileri Kullanımının Proje Yönetimi Bakış Açısıyla Analizi  Pınar Aydın 
164
İnşaat Sektöründe Enformasyon Ağları ve Servisleri  Erhan Tokmak 
165
İnşaat Sektöründe Elektronik İş Yaklaşımları  Erhan Yeşilot 
166
İnşaat Endüstrisinde Rekabet   A.Yağmur Topraklı 
167
Türk Yüklenici İnşaat Organizasyonlarında Günümüz Yönetim Bilimi Yaklaşımlarının Uygulanabilirliği   Doğan Tahsin Biber 
168
İnşaat Sektöründe Örgütsel Satın Alma Stratejileri (Satın Almacı-Tedarikçi İlişkileri Açısından Değerlendirme)   Sandra Faraş 
169
Konut Yapım Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi: 'Kalite Fonksiyon Yayılımı' Metodolojisinin Sektöre Uyarlanması  Yeliz İnceoğlu 
170
Bina Tasarım Sürecinde Bütünleşik Sistemler: Kalite-Çevre-Güvenlik Yönetimi  Burcu Yılmaz 
171
Türk Müteahhitlerinin Yurtdışı Pazarlarında Rekabetçi Konumlanması ve Sürdürülebilirliği  Sinem Mollaoğlu 
172
Bina Yapımında Tekrarlanan İşleri Oluşturan Sebepler ve İnşaat Maliyetlerine Etkileri 
Cem Güray 
173
Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında Kamu Güvenliği Açısından Yapı ve Yapım Denetimi  Sedef Yuvakur 
174
Proje Sürecinde Verilen Mimari Hizmetler  Elif Candar 
175
Sürdürülebilir Yapım Kavramının Uygulamaya Aktarılmasındaki Araç, Yöntem ve Yaklaşımlara İlişkin Bir Değerlendirme 
Pınar Yorgancıoğlu 
176
A.B.D ve Türk İnşaat Sektörlerindeki Standart Sözleşme ve Genel Şartnamelerin Karşılaştırılması   Hilal Yalçın 
177
Yüklenici Firmalar İçin Proje Temin/Teslim Yaklaşımı Seçimine Yönelik Bir Enformasyon Sistemi Önerisi 
Sinem Gülen 
178
Yapım Projelerinde Yüklenici Firmaların Dolaylı ve Dolaysız Maliyetlere Yaklaşımının Değerlendirilmesi 
Aygül Şirincan 
179
İnşaat Sözleşmelerindeki Anlaşmazlıklar, Çözüm Yolları ve Türkiye’de Yargı Yoluyla Çözülmüş Anlaşmazlıklar Üzerine Bir Araştırma 
Barış Eken 
180
Dünya Bankası Finansmanlı İnşaat Projelerinde Uygulanan İhale Prosedürlerinin İncelenmesi 
Derya Kutlu 
181
Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımlarının Entegrasyonun Türk Prefabrikasyon Sektöründe Uygulanabilirliği 
Nurhan Cihan 
182 Türkiye İnşaat Projelerinde Yüklenici ve Mal Sahibi Arasında Meydana Gelen Çatışmaların Nedenleri ve Çatışma Yönetimi
Sermin Göçmen 
183
Türkiye İnşaat Sektöründe Proje Değişiklikleri Yönetimi - Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Nedensel Döngü Diyagramlarının Oluşturulması 
Nihan Güdük 
184
İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlıklar ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 
Doğan Türk 
185
Sözleşme Yönetimi   Ayşegül Yurt 
186
Yapım Sektöründe Tasarım Yönetiminin Stratejik Değeri ve Spekülatif Konut Pazarı 
Çiğdem Odabaş 
187
Yapı Üretiminde Sözleşme Yönetimi ve Uluslararası Bir İnşaat Projesinin Sözleşme Yönetimi Sürecinin İncelenmesi  Sevgi Kurt 
188
İnşaat/Mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği 
Zeynep Kolçak
189
İnşaat Planlama Teknikleri ve Yeni Yaklaşımlar – Türk Yüklenici Firmaları Alan Çalışması 
Cenk Konakçı 
190
Türk İnşaat Sektörünün Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Değerlendirilmesi 
Korhan Erol 
191
Tasarım Odaklı Profesyonel Hizmet Firmaları İçin Mimari Yönetimin Gerekliliği
Alper Gökhan Erdem 
192
İnşaat Projelerinde Sözleşme İdaresi ve Türk Kamu Mevzuatında İnşaat Sözleşme İdaresi Görev ve Konularının Değerlendirilmesi 
Taşkın Taşoluk 
193
Uluslararası Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçin Türk Eximbank Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
Emre Ekincek 
194
Müşteri İsteklerindeki Değişikliklerin Proje Nitelikleri Üzerindeki Etkileri 
Filiz Güzel Şen 
195
Türk İnşaat Sektöründe Çalışanların Motivasyonu Üzerinde Kültürün Etkisi 
Burcu Balaban 
196
Türkiye ve İngiltere İnşaat Sektörlerinde Kullanılan Sözleşmelerin Yapılarının KİK ve JCT Dokümanları Çerçevesinde İncelenmesi 
Çiğdem Bilgen Çelik 
197
Türkiye'de Konut Finansmanı Mortgage Konusunun İlgili Yasa Tasarısı Çerçevesinde İncelenmesi   Alper Tolga Selimoğlu 
198
Türk İnşaat Sektörü İçin AB Üye Ülkeleri İle Koordineli Çalışacak Bir Araştırma Merkezinin Yapılandırılması   G. Melisa Yalçın 
199
Yapım Yönetimi Eğitiminde İnşaat Hukuku  Ahu Daşdelen
200
Türk İnşaat Sektöründe Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma  Gözde Yenipazarlı 
201
İnşaat Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri ve Proje Başarısının Ölçülmesi
Tamar Demir 
202
Bina Yapımında Yaşanan Kazalar ve Bir Risk Değerlendirme Çalışması 
Emel Hafızoğlu 
203
Proje Kontrolü Ağırlıklı İnşaat Proje Yönetimi: Bir Vaka Analizi
Didem Koral 
204
Uluslararası Yapı Ortak Girişimlerinde Risk Yönetimi Faruk Duman 
205
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
Gökhan Kömürcü 
206
Mimari Tasarımların Korunmasında Fikri Mülkiyet Hukukumuzun Eksik ve Sorunlu Yönlerinin Tespiti  Mustafa Gökhan Çelikağ
207
Avrupa Birliği İnşaat Sektöründe Rekabetçilik ve Türkiye’deki Durum  Ebru Ülken 
208
Yüklenici Firmalarda İnternet Tabanlı Yönetim Enformasyon Sistemleri – Örnek Bir Çalışma  Esin Pelin Çivisöken
209
Kentsel Dönüşüme Aktörlerin Bakışı: Zeytinburnu Pilot Projesi Örneği   Rukiye Aşık
210
Sözleşme İdaresinde Ölçüm ve Hakedişler: AIA ve KİK Götürü Bedel Sözleşmelerinde Hakedişlere İlişkin Hükümler ve Prosedürlerin Karşılaştırılması   Diyane Köseoğlu
211
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Sistemlerinin İnşaat Sektörüne Uygunluğu   Tuğçağ Arda Çotuk 
212
Sözleşme İdaresinde Hak Talepleri Ve KİK Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki Hak Talebi Hükümlerinin Değerlendirilmesi   Gülsün Gökçe Altuğ
213
İnşaat Sektöründe Çatışma Yönetiminin Kültürel Boyutu  Tuğçe İlban
214
Sözleşme İdaresinde Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol İle KİK Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve AIA A201’de Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırılması  Ayşegül Aydoğmuş 
215
İnşaat Projelerinde Kalite Güvence Sistemi Bağlamında Yapım Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Veritabanı Modeli  Vakur Çakar
216
Türk Yüklenicilerinin Oluşturduğu Uluslararası Joint Venture’larda Ortaklık Nedeniyle Oluşan Riskler ve Çözüm Stratejileri  Berna Kantaroğlu
217
Türk İnşaat Sektörünün Girdi-Çıktı Analizi ve İthalata Bağımlılığı  Bahriye İlhan
218
Sözleşme İdaresinde Saha Ziyaretleri, Gözlem ve Denetimi ile KİK Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi  Nihal Turgut
219
İnşaat Firmalarının Rekabet Avantajı Sağlamasında Enformasyon Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı  Fatma Pınar Irlayıcı 
220 Türk İnşaat Sektöründeki Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri
Mustafa Selçuk Çıdık
221
Kurumsal Tasarım Uygulama Sürecine Yönelik Web Tabanlı Yapım Yönetim Sistemi Modeli Önerisi   S. Simay Ertekin
222
İnşaat Sektöründe ISO 9000 Sertifikasyonu Sonrası Süreç   Sezgi Yıldırım 
223
Türkiye'de İnşaat Sektöründe Profesyonel Yönetim Standartlarının Kullanımı   N. İlker Ata 
224
İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Talimatı Uygulamasının FIDIC, AIA ve KİK Sözleşme Formları Kapsamında İncelenmesi  Hilal Yayla 
225
Sözleşme İdaresinde Açıklamalar, Yorumlamalar, Değişiklikler ve KİK Mevzuatının İlgili Hükümler Açısından Değerlendirilmesi  Merve Alçın 
226
Sözleşme İdaresi ve Sözleşme İdaresinde Toplantılar  Beril Akkan 
227
Türk İnşaat Sektöründe Orta Ölçekli Yüklenici Firmalarda Kilit Personel Yönetimi  Barış Bekdik 
228
Sözleşme İdaresi ve Sözleşme İdaresinde Yüklenici Teslim Dokümanları  Mert Soyel 
229
Yüklenici Firmalarda İnşaat Ekipman Yönetimi ve Ekipman Yönetiminde Yeni Teknolojiler  Zuhal Açıkgöz 
230
İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi  Müge Turan 
231
Kültürün Uluslararası İnşaat Ortak Girişimlerindeki Uyuşmazlıklara Etkisi  Pınar Ateş 
232
İnşaat Sektöründe Öğrenme Stilleri  Deniz Atlı 
233 İstanbul'daki Bina Projelerinin Yapım Sürelerinin Modellenmesi  Onur Dursun 
234
İnşaat Sektöründe İletişim ve İletişim Stilleri Üzerine Bir Araştrıma  Şima Kaya 
235
Mimari Proje Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: Türkiye'deki Durumun İncelenmesi ve Öneriler   Sinan Çelik 
236
Garanti Edilmiş Maksimum Fiyatlı (GMF) Sözleşmeler ve Türkiye İnşaat Sektöründe GMF Sözleşmelerine Yönelik Alan Çalışması  Hüseyin Cihan Mecit 
237
İnşaat Projelerinde Gecikme Analizi  Özkan Sağlam 
238
Mimarlık Bürolarında İnsan Kaynakları ve Çatışma Yönetimi  Banu Uzunhasanoğlu 
239 İnşaat Sektörü Çalışanlarının Çatışma Giderim Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma  Duygu Balcı
240 Yüklenici İnşaat Firmalarında Kullanılan Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Çatışma Çözüm Stratejileri
G. D. Gül
241 Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma F. Hande Onursal
242 Mimari Proje Üretim Süreci Belge ve İçerik Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri Kullanımı Gülşah Sürel ERDEM
243 Küçük ve Orta Boy İnşaat Firmalarında Girişimci Özelliklerinin Firmanın Risk Yönetimi Uygulamalarına Etkisi Yasemin Göç
244
Tasarım Sürecine Yönelik Proje İnceleme ve Kontrolü
Müge Okutman
245
Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma
Duygu Tokalakoğlu
246 LEED Sertifikası Almaya Yönelik Yeni Bina Ve Kapsamlı Yenileme Projelerinde Sözleşmelerin Biçimlendirilmesi
Gamze Selçuk
247 İnşaat Projelerinde Tasarım Yönetimi ve Bir Tasarım-Yapım İnşaat Projesinde Tasarım Yönetimi
Neslihan Can
248 Bir Sözleşme Dokümanı Olarak İdari Prosedür ve Süreçlerin Yazım Önerileri Bilun Tezcan
249 Danışman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde Hakedişler ve Hakediş Prosedürleri Çağla Cebioğlu
250
İnşaat Sektörü Çalışanlarının Çatışma Giderim Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
Duygu Balcı
251
Çok Uluslu Mimarlık Organizasyonlarında Tasarım Yönetimi ve Kültür
Emre Kubak
252
Impact of Culture on Claims Management in International Construction Joint Ventures
Burak Yıldız
253
Türk inşaat sektöründe liderlik yaklaşımları ve cinsiyet arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
Necile Tarım
254
Türk inşaat sektöründe örgütsel bağlılık ve iş tatmini
Başak Horman
255
İnşaat sektörünün risk tutumu
Esat Emrah Cavlı
256 Küçük ve Orta Boy İnşaat Firmalarının Girişimcilik Yönelimi
Bora Aldemir
257 Uluslararası İnşaat Projeleri İhale Prosedürleri ve Finansmanı
Özçin Kırant
258 İnşaat Projelerinde Uyuşmazlık İnceleme Kurulları Uygulaması
Özge Fırtına
259 İnşaat Sözleşmelerinde Hak Talebine İlişkin Şartların ve Prosedürlerin Biçimlendirilmesi Ali ONat Yetiş
260 Yapı ve Mimarlık Hizmetleri Sektörlerindeki İşyerlerinde Psikolojik Taciz İpek Bakırcıoğlu
261 Gayrimenkul Yatırımcısı İnşaat Şirketlerinde Pazarlama Süreci Yönetimi Gözde Kocur
262
Türkiye’deki İnşaat Firmalarında Yaşanan Değişim ve Değişime Direncin Yönetilmesi
Burcu Ç. Köse
263
İnşaat Sektöründe ADR (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları) Kullanımı ve Seçim Kriterlerinin Kamu ve Özel Sektör Açısından İncelenmesi
Yaprak Arıcı
264
Yeşil Bina Proje Yönetim Süreçleri ve Türkiye'de LEED ve BREEAM Uygulamalarında Proje Yönetimi Süreçlerine İlişkin Örnek Bir Çalışma
Esra Sümer
265
İnşaat Sektöründe Elektronik İhale (E-İhale) Sistemleri ve Yapı Enformasyonu Modellemesi Entegrasyonu: Örnek Bir Çalışma Ayşen Saraç
266
Dekonstrüksiyon İçin Tasarım Tekniklerinin Türkiye'de Uygulanabilirliği
Ali Başar Ayan
267
Corporate Social Responsibility in Construction Industry
Dilek Ulutaş No  Doktora Tezinin Adı  Tezi Hazırlayan
 1 Modüler Koordinasyon Çerçevesinde Bireysel Yapı Bileşenleri İçin Boyut Seçmek Amacıyla Kullanılabilecek Bir Metod
Sina Berköz
 2 Bina Tasarımında Performans Yaklaşımı İle Maliyet Denetimi
Aktan Okan
 3 Yapı Üretim Organizasyonlarının Etkililiğini Arttırmak Amacı İle Haberleşmede Problem Noktaların Saptanması İçin Kullanılabilecek Bir Yöntem
İmre Orhon
 4 Yapım Sistemleri'nin Seçimi İçin Bir Yöntem
Ertan Özkan
 5 Yapı Üretiminde Proje Yönetimi İçin Üretkenlik Kavramına Dayalı Bir Değerlendirme Modeli
Nejat Aral
 6 Bina Yapımında Bileşen Yaklaşımı İle Tasarlamada Veri Koordinasyonunu Sağlayacak Bir Yöntem
Bülent G. Çoker
 7 Yapı Üretim Organizasyonlarının Etkililiklerinin Arttırılması Amacı İle Yeni Ürün Karar Sürecinde Toplumsal Sistemin Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
Ziya Utkutuğ
 8 Uygun Teknoloji Kapsamında Alternatif Yapım Yöntemlerinin Elde Edilmesine Yönelik Kavramsal Bir Model Denemesi
Gönül Utkutuğ
 9 Konut Üretiminin Gerçekleştirme / Geliştirme Aşamasında Kendine Yardımın Örgütlenmesi Yaklaşım Biçiminin Belirlenmesi İçin Bir Model
A. Şule Özüekren
 10 Bina Üretiminde Teknoloji Seçimi İçin Çok-Kriterli Bir Karar Verme Yaklaşımı
Heyecan Giritli
 11 Yüklenici İşletmelerde Örgütsel Strüktür, Büyüklük ve Teknoloji İlişkisi
A. Zeynep Sözen
 12 Büyük Mimarlık Bürolarında Yönetim Aracı Olarak Bir Maliyet Hesabı Modeli
A. Murat Çıracı
 13 Binalarda Biçim, Boyut ve m2 Maliyet İlişkisine Dayalı Bir Maliyet Denetim Yöntemi
Günaydın Kaynak
 14 Prefabrikasyonda Üretim Planlamasına Yönelik Bilgisayar Destekli Bir Bütünleşik Akış / Değerlendirme Sistemi
Alaattin Kanoğlu
 15 Yüklenici İnşaat İşletmeleri İçin Proje Özelliklerinin ve Riskinin Dikkate Alındığı Finansal Planlama Modeli
Elçin Taş
 16 Türk İnşaat Firmalarının Teklif verme Sürecinde Karar Vermelerini Etkileyen Faktörlerin Analizi
H. Atilla Dikbaş
 17 Uluslararası İnşaat İhaleleri Bağlamında Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Kökenli Sözleşmelerin FIDIC Model Sözleşmeleri Doğrultusunda Düzenlenmesine Yönelik Bir Yaklaşım
İlhan Özturan
 18 Yüklenici Firmalar İçin Bir İnşaat Ekipmanı Yönetim Enformasyon Sistemi Modeli
Hakan Yaman
 19 Kamu İnşaat Projelerinin Gerçekleştirilmesinde Süre Uzama Nedenlerinin Analizi
Selma Gül Gören
 20 Konut Binalarının Ön Tasarımı Evresinde Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Faktörlere Dayalı Bir Maliyet Tahmin Yöntemi
Esra Bostancıoğlu
 21 Çok Katlı Konut Tasarımında, Kullanıcıların Esneklik Taleplerini Karşılayacak Yapı Elemanlarının Seçimine Yönelik Bir Karar Verme Yaklaşımı
Ömer Ş. Deniz
 22 Bina Üretiminde Optimum Değer Elde Etmeye Yönelik Bir Model
Gülfer Topçu Oraz
 23 Tasarım Bürolarında, İşten Doyumsuzluk, İşten Ayrılma Eğilimi İlişkileri
Esin Kasapoğlu
 24 "Partnering" Kavramının Türk İnşaat Sektörü'nde Uygulanabilirliği
Sevda Bayramoğlu
 25 Çoklu-Proje Ortamında Web-Tabanlı Bütünleşik Yapım Yönetim Sistemi Modeli
İbrahim Yitmen
 26 İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye'deki Uygulamaların Değerlendirilmesi
Aysun F. Güner
 27 Türk İnşaat Sektöründe Kültür ve Kültürel Farklılıklar
İlknur Akıner
 28 Türkiye'de Tasarım Öncesi Evrede Bina Maliyeti Tahmini İçin veri Tabanı Oluşturulmasına Yönelik Bir Model
Deniz Ayşe Polat
 29 Eşzamanlı Mühendislik İlkelerinin İnşaat Proje Sisteminde Uygulanmasına Yönelik Bir Model
Hesna Semra Mutluay
 30 Teknolojik Yeniliklerin Küçük ve Orta Boy İnşaat Firmalarına Yaygınlaşması
Emrah Acar
 31 Ofis Binalarının Faydalı Ömürleri Süresince Eskimelerini Önlemenin Yolları: Bir Karar Ağacı Yaklaşımı
Işılay Civan
 32 Müşteri İlişkileri Yönetimi Bağlantısı ve Mimarlık/Mühendislik/Yapım Arasındaki İlişkide  Bina ve Tesis Yönetimi
Kerem Ercoşkun
 33 Ülkesel Koşullara Uygun Sürdürülebilir Yapım İçin Stratejik Yönetim Modeli
Ercan Hoşkara
 34 Konut Kariyerini Etkileyen Faktörler ve Konut Talebini Açıklamaya Yönelik Kavramsal Bir Model Ebru Karahan
 35 Yüklenici Firma Perspektifinden İnşaat Sektöründe Rekabet: Mimari Tasarımın Rolü  Ela Öney Yazıcı 
 36
Danışman Yapım Yöneticisi ve Mimarın Görevleri için Kalşite Yönetim Sistemi Araçları Modeli
Tayibe Seyman
 37 Türkiye'de Başarılı İnşaat Projeleri için bir Kurumsal Yapılanma Modeli Burcu Dede
 38 Türkiye'de Kamu İhalelerinde bir Proje Gerçekleştirme Biçimi Olarak Yapım Yönetimi Modeli
İkbal Erbaş
 39 Yapım Firmalarında Kur Riski Analizine Yönelik Bir Model Önerisi
Özlem Tüz