Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 7
Yüksek Lisans Programı  › Öğretim Üyeleri
Öğretim Üyeleri
ÖĞRETİM ÜYESİNİN ÜNVANI VE ADI   KİŞİSEL WEB SAYFASI ADRESİ
E-POSTA ADRESİ 
Prof. Dr. Heyecan GİRİTLİ 
http://www.akademi.itu.edu.tr/giritli  giritli@itu.edu.tr
Prof. Dr. Alaattin KANOĞLU
http://www.akademi.itu.edu.tr/kanoglu
 kanoglu@itu.edu.tr
Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN http://akademi.itu.edu.tr/gunaydinh
 gunaydinh@itu.edu.tr
Prof. Dr. Elçin TAŞ  http://www.akademi.itu.edu.tr/tase   tase@itu.edu.tr
Prof. Dr. Hakan YAMAN
http://www.akademi.itu.edu.tr/yamanhak  yamanhak@itu.edu.tr
Doç. Dr. Murat ÇIRACI
 ciraci@itu.edu.tr
Doç. Dr. Emrah ACAR  http://www.akademi.itu.edu.tr/acare
 acare@itu.edu.tr
Doç. Dr. Begüm SERTYEŞİLIŞIK
http://www.akademi.itu.edu.tr/bsertyesilisik  bsertyesilisik@itu.edu.tr
Doç. Dr. Metin TEBERLER    teberler@itu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi F. Pınar IRLAYICI ÇAKMAK http://www.akademi.itu.edu.tr/irlayici   irlayici@itu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Gülfer TOPÇU ORAZ
http://www.akademi.itu.edu.tr/oraz  oraz@itu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Bahriye İLHAN
http://www.akademi.itu.edu.tr/ilhanba  ilhanba@itu.edu.tr
Araş. Gör. Ecem TEZEL    tezele@itu.edu.tr